Bestyrelsens høringssvar 5.2 2014 vedr. lukning af Gerthasvej