Nyt om renovationsordningen: Sådan undgår man d. 3. spand!

Tak for tilbagemeldinger. På den baggrund har bestyrelsen igen kontaktet Odense Renovation og forhandlet følgende aftale igennem:
  • Som udgangspunkt får alle leveret en ny spand til metal/ glas – og pap/papir – d.v.s. at alle får tre spande fremover. Det vil ifølge tømningsplanen ske d. 12. september.
  • Det er ikke en løsning, der passer alle, på grund af logistikken med bortfjernelse/opbevaring/plads til den ekstra spand, så derfor har vi aftalt med Odense Renovation, at ønsker husstanden i stedet en løsning med sæk til papir/småt pap og egen bortskaffelse af flasker/metal, er dette også en mulighed.
  • Ønsker husstanden den løsning, skal man selv tage direkte kontakt til Odense Renovation på mail: aor@odenserenovation.dk
  • Så får man udleveret en sæk i stedet for den nye spand.
  • Altså – frit valg, men du/I skal selv tage kontakt, hvis du/I ikke vil have leveret en tredje spand.
  • Ovenstående opdatering slås op på Facebook og her på hjemmesiden, i.e. vi ikke sender mails ud eller sedler i postkasserne, så giv gerne beskeden videre.
Bedste hilsner
Bestyrelsen

 

En visualisering af et grønt åndehul på garagegrunden Falen 20.
Med en grøn oase vil Gerthasmindes bevaringsværdige huse få en smuk indramning med mulighed for, at der skabes direkte adgang fra Falen til det bevaringsværdige kulturmiljø
Der mangler grønne oaser på Vesterbro🌿🌻🐝🐞
På trods af det arbejder Odense kommune  på en lokalplan, som giver tilladelse til etagebyggeri på garagegrunden Falen 20 klos op af det bevaringsværdige “engelske kvarter” Gerthasminde.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på gerthasmindebeboerforening@gmail.com

Hvorfor der skal være et grønt areal garagegrunden Falen 20s i forhold til den gældende lokalplan:

Falen 20 er klippet ud af den nye bevarende lokalplan 0-1017 for Gerthasminde.

Men den “gamle” bevarende lokalplan 2-448 er stadig gældende for Falen 20.
Det betyder, at byggeforslaget på Falen 20 er i strid med lokalplan 2-448, hvori der står:

”Der må ikke opføres yderligere bebyggelse bortset fra enkelte mindre bygninger, der skal anvendes fælles for områdets beboere”

”Den del af området, der ligger langs Falen, er præget af tilfældige garageanlæg og en enkelt butik. På længere sigt bør dette areal inddrages helt eller delvis til friareal. Dels for at råde bod på den uacceptabelt dårlige friarealsituation i område B1 og dels for at gøre området kønnere”.

Flere argumenter mod etagebyggeri på Falen 20:

Klik på linket nedenfor og få en pdf med flere argumenter til, hvorfor der ikke skal bygges etageboliger op ad Gerthasminde:

Høring.Falen20:Gerthasminde

Bemærk: Høringsfasen er overstået, så der kan ikke længere indsendes høringssvar til Odense Kommune.

Underskriftsindsamling:

Der er sat gang i en underskriftsindsamling mod nybyggeri på grunden Falen 20, som kommunen har klippet ud af vores bevarende lokalplan.

Vi håber, I vil hjælpe med en underskrift, så vi kan få en masse opbakning mod byggeplanerne.

Her er et link til underskriftsindsamlingen:

Stop nybyggeri ved Gerthasminde

Med venlig hilsen
Bestyrelsen