En visualisering af et grønt åndehul på garagegrunden Falen 20.
Med en grøn oase vil Gerthasmindes bevaringsværdige huse få en smuk indramning med mulighed for, at der skabes direkte adgang fra Falen til det bevaringsværdige kulturmiljø
Der mangler grønne oaser på Vesterbro🌿🌻🐝🐞
På trods af det har Odense kommune vedtaget en ny lokalplan, som giver tilladelse til etagebyggeri på garagegrunden Falen 20 klos op af det bevaringsværdige “engelske kvarter” Gerthasminde.
I øjeblikket behandler Planklagenævnet vores klage over, at kommunen ikke har foretaget en kulturarv-miljøvurdering i forbindelse med byggelokalplanen for Falen 20.
Der ventes et svar i september 2023.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på gerthasmindebeboerforening@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen