Bestyrelsen

Bestyrelsesoversigt for Gerthasminde Beboer- og grundejerforening 26.09.21

Formand
Sonja Kjærsgaard Nielsen
Gerthasminde 47

Kasserer
Jens Gandrup Jørgensen
Gerthasminde 19

Medlem
Marianne Albeck
Gerthasvej 2

Suppleant
Søren Mose Hansen
Kirkegårds Allé 35

Suppleant
Per Andersen
Gerthasminde 56

Bestyrelsen kan kontaktes på mail:

Gerthasmindebeboerforening@gmail.com