Lokalplan

Gerthasmindes bevarende lokalplan

Gerthasminde har den største koncentration af højt bevaringsværdige huse i Odense, og kvarteret har siden 1991 været omfattet af en bevarende lokalplan.

Lokalplanens områdeafgrænsningen blev oprindelig naturligt dannet af de omkringliggende veje: Ansgargade, Kirkegårds Allé, Vandværksvej og Falen. Også selvom ikke alt byggeri inden for “firkanten” er højt bevaringsværdigt. Årsagen til, at det bevaringsværdige kvarters “bufferzoner blev taget med, var at sikre Gerthasmindes unikke bymiljø mod at blive skæmmet af nybyggeri, og så indblikket til de smukke huse blev bevaret for de forbipasserende.

I 2021 blev der imidlertid vedtaget en ny bevarende lokalplan, hvor en enkelt grund på Falen 20 er klippet ud af lokalplansområdet. Dette skete på trods af massive protester fra områdets beboere samt indsigelser fra en lang række landsdækkende bevaringsforeninger og organisationer.

Gerthasmindes bevarende lokalplan

Lokalplansområdet for den gamle bevarende lokalplan 2-448 af 1991

Baggrunden for den nye amputerede lokalplan er, at ejeren af adressen Falen 20 (en grund på 787 m2 bebygget med garager), ønsker at bygge to 3 etagers punkthuse med en bebyggelsesprocent på 110.

Ejerens byggeprojekt blev første gang sendt i nabohøring i sommeren 2018 til stor undren for Gerthasmindes beboere, som af kommunen var tidligere blevet forsikret, at Falen 20, ikke kunne bebygges med boligbyggeri.

I den gamle lokalplan stod der, nemlig, at garagegrunden på sigt bør udlægges til grønt friareal for at gøre området kønnere, og fordi der mangler grønne friarealer i området.

En ordlyd som kommunen tidligere bl.a. i 2003 har brugt til at blankt at afvise et 3-etages byggeprojekt på grunden.

Men dette ønsker kommunen nu pludselig at imødegå med en dispensation til etageejendomme, og beboerne har efterhånden kæmpet i over 3 år mod skiftende byggeprojekter på grunden. Det seneste – 2 punkthuse i 12-13 meters højde – kommer efter planen i høring i foråret 2022.

Undervejs i processen er det kommet for en dag, at ejeren, som er K.C. Nielsens Fonden, på ingen måde kan have haft en berettiget forventning om at kunne bebygge Falen 20 med boliger.

KC Nielsen Fonden købte arealet for 60 år siden alene med det formål at forhøje bebyggelsesprocenten på et byggeri på den anden side af gaden på Falen 21.

Falen 20 blev tilkøbt som nødvendigt friareal, så KC Nielsens Fond kunne bygge 5 etager med 40 lejligheder på Falen 21.

Betingelsen stod dengang tydeligt i byggetilladelsen:

At Falen 20 kun ikke bebygges med sekundært byggeri. Dvs. At garager kunne tillades, men ikke boliger.

Så KC Nielsen Fonden har altså aldrig haft en berettiget forventning om at kunne bebygge Falen 20 med boligbyggeri.

Derfor appellerer beboerne området til kommunens politikere om at stoppe byggeplanerne på Falen 20 og i stedet arbejdet sammen med os om at udvikle et grønt friareal på grunden med de gamle, udtjente garager.

Lokalplansområdet for den nye bevarende lokalplan 0-1017 af 2021

Gerthasmindes tidligere lokalplan, 1990